Syrjäytyneiden nuorten työllistyminen Suomessa

Syrjäytyneiden nuorten työllistyminen Suomessa

Syrjäytyneiden nuorten työllistyminen on ongelma, joka aiheuttaa suurta huolta ja harmia meissä monissa. Vuoden 2021 alkupuolella 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli noin 22 prosenttia. Näitä lukuja ei ole auttanut tämänhetkinen maailmanlaajuinen koronatilanne, mikä itsestään vaikeuttaa työpaikan saamisen lisäksi sen ylläpitämistä. Toki viimeisten vuosien aikana työttömien määrä on laskenut mutta ongelma näyttäytyy enemmänkin kasvavana määränä nuorina, jotka eivät käy töissä tai opiskele.
Nuorten syrjäytyminen on Suomessa jatkuvasti kasvava ongelma. Syrjäytymisen yleisimmät aiheuttajat ovat koulutuksen puute, sekä hankalat perheen sisäiset tilanteet. Syrjäytymiseen liittyvissä keskusteluissa ongelmana on se, että syrjäytymiselle ei ole mitään vakiintunutta määritelmää. Tämän takia syrjäytyneiden määrää on vaikea esittää varsinaisina tilastoina.

työttömyys ja mahdottomat vaatimukset

Jos syrjäytyneiden nuorten määrä jatkaa kasvuaan, herää kysymys, kuinka kauan aiomme katsoa tilanteen kehittyvän entistä huonommaksi? Työttömyyden aiheuttamaa syrjäytymistä yritetään jatkuvasti korjata painostamalla nuoret hakeutumaan mihin tahansa kouluun tai työhön, sen sijasta että jäätäisiin kotiin oleskelemaan. Työmarkkinoilta syrjäytyminen jo uran alkupäässä on todettu heikentävän mahdollisuuksia työllistyä jatkossakin. Kuitenkin jokaisen nuoren elämäntilanne eroaa keskenään toisistaan ja jokaisella on omat ajatukset siitä, mitä ylipäätään haluaisi itsestään. Näistä syistä moni nuorista on kuormittuneita ja tätä kautta työttömiä. Nuorempien, työuran aloittaneiden heikko työllistyminen lisää menoja ja vähentää tuloja, luoden julkiselle taloudelle enemmän paineita keksiä pikaista ratkaisua.
Nuoret kokevat, että yhteiskunta vaatii heiltä yrittäjähenkisyyttä, itseohjautuvaisuutta ja jatkuvaa oman brändin kehitystä ja markkinointia, Jatkuvasti kasaantuva paine on valtavan kuormittavaa nuoren mielenterveydelle, ei siis ihme, että Suomessa mielenterveysongelmista kärsii noin 20% nuorista. Vaikka useimmilla nuorilla meneekin hyvin, pienellä osalla heistä menee koko ajan huonommin ja huonommin.
Syrjäytymisen tuomat ongelmat pääsevät kasaantumaan ja purkautuvat pahimmassa tapauksessa sekä itseään että muita satuttavalla käyttäytymisellä. Syrjäytymisen on todettu olevan yhteydessä rikolliseen toimintaan. Tätä pyritään ehkäisemään auttamalla nuoria niin varhaisessa vaiheessa, kuin mahdollista.
Syrjäytyneen nuoren työllistäminen

Syrjäytyneen nuoren työllistäminen ja auttaminen

Nykyään yhä useampi palvelu pyrkii auttamaan nuoria pääsemään työelämään heille suunnitelluilla erilaisilla palveluilla. Esimerkiksi Kelan järjestämä NUOTTI-valmennus tarjoaa 16-29 vuotiaille matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta heidän opiskelun ja työelämän ulkopuolella. Valmennus on suunnattu nuorille vailla koulutus- tai työpaikkaa sekä niille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. NUOTTI auttaa nuoria saamaan apua heidän elämäntilanteen ja tulevaisuuden kirkastamiseen. Maksutonta valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja suullisella tai kirjallisella hakemuksella.

Yrittäjä, haluatko sinä auttaa?

LogOn Finland haluaa myös auttaa tukalassa tilanteessa olevia nuoria räätälöimällä heille sopivan koulutuksen ja työn yhdistävän kokonaisuuden. Vahva osallisuuden tunne nuorta ympäröivään yhteiskuntaan on yksi tehokkaimmista syrjäytymistä ehkäisevistä asioista. Tärkeää on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan sekä ymmärtämään hänen taitonsa ja vahvuutensa. Toimintakyvyn kasvaminen ja onnistumisen kokemukset  vievät nuoria kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Jos haluat olla mukana auttamassa nuoria takaisin työelämään, ota yhteyttä meihin ja keskustellaan tarkemmin yksityiskohdista. Oppisopimusopiskelijamme ovat motivoituneita ja palavat halusta näyttää taitonsa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Vieritä ylös