Mitä tarkoittaa käsite jakamistalous

Jakamistalous, mitä se on?

Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents

  Jakamistalous, eli sharing economy on uuden ajan ilmiö liittyen kuluttamiseen ja sen eri prosesseihin, aina valmistuksesta sen myyntiin. Se on tuotannon tapa, missä palvelun tuottajana sekä kuluttajana toimivat pääasiassa yksityishenkilöt. Jakamistalous on ollut ensimmäistä kertaa ihmisten huulilla jo vuonna 1978 mutta se on levinnyt suurempaan käyttöön vuonna 1995, kun amerikkalainen verkkokauppa Ebay aloitti toimintansa.

  Jakamistalous lyhyesti tarkoittaa toimintaa, missä yksityinen henkilö pystyy vuokrata, jakaa tai lainata eri tuotteita toiselle henkilölle. Tähän sisältyy myös tuotteiden vaihtaminen, myyminen sekä muut toiminnan tavat.

  Ilmiön suosio on lähtenyt viime vuosien aikana räjähdysmäiseen kasvuun. Termiä käytetään erityisesti silloin, kun internet tai jokin muu tapa mahdollistaa palvelun myynnin tai jakamisen. Koko ajan kasvava sosiaalinen verkosto sekä teknologian kehitys on mahdollistanut tavan työllistää ihmisiä ja luomaan uusia vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Maailmalla suosituimpiin yksityishenkilön luomiin palveluihin kuuluvat mm. asunnon tai auton vuokraaminen. Jakamistalous siis yhdistää vanhoja kaupankäynnin tapoja käyttäen moderneja yhteydenpidon menetelmiä. Hajautettu tuotanto mahdollistaa yhdessä uusien tuotteiden sekä palveluiden rakentamisen, säästen resursseja.

  Jakamistalous avainsana ympäristön hyvinvointiin?

  Jakamistalous on vastaus moniin eri arkisiin tarpeisiin. Myynnin eri muodot ovat yhteisöllistä toimintaa, mikä mahdollistaa rahan säästämisen sekä tienaamisen ja lisäksi toimii yhtenä monesta ratkaisusta jatkuvasti pinnalla oleviin ympäristöongelmiin. Vajaakäytössä olevat tuotteet vähentävät ylenpalttista tuotantoa ja säästävät luontoa.

  Suurimmat ympäristöhyödyt piilevät tällä hetkellä liikenteessä. Autojen jakaminen on yksi parhaimmista tavoista vähentää yksityisautoilua maailmalla. Selvästi suurin ympäristökuormitus syntyy ajamisen tuottamista päästöistä ja auton yhteiskäyttöpalvelut tuovat tähän apua. Moni yksityisomisteisista autoa pystytään korvaamaan yhteiskäyttöpalveluilla, vähentäen huomattavasti yhden ihmisen vuotuisesti ajettavia kilometrejä. Tämä taas auttaa suoraan vähentämään ruuhkia, melua ja päästöjä kaupunkiympäristössä, missä liikenneongelmat ovat eniten läsnä.

  Ympäristölle jakamistalous on hyödyllistä, sillä hyödykkeiden jakaminen vähentää tarvetta valmistaa suurempia määriä uusia tuotteita. Kulutus laskee merkittävästi ainakin niillä tuotealueilla, missä tavaraa pystyy järkevästi lainaamaan tai vuokraamaan. Positiivisena vaikutuksena voidaan pitää ylituotannon lopettamista eli esimerkiksi muovituotteiden ylenpalttisen valmistuksen vähentäminen. Ympäristöhyödyt jäävät paljon pienemmiksi esimerkiksi lainattaessa pieniä hyödykkeitä tai ostettaessa palveluita.

  Jatkuvasti kehittyvät ja kasvavat markkinat

  Jakamistalous on synnyttänyt paljon uusia yllättäviä markkinoita. Hyvänä esimerkkinä toimii maailmalla tunnettu asuintilojen vuokrauspalvelu Airbnb. Vuonna 2007 Joe Gebbia, Brian Chesky ja Nathan Blecharczyk saivat idean vuokrata olohuoneensa ja ilmapatjan tuntemattomille matkailijoille. Kymmenen vuoden jälkeen yhtiön liikevaihto on yli 900 miljoonaa dollaria ja työllistää yli 2000 henkilöä 21 eri maassa. Airbnb:tä käyttää vuodessa yli 40 miljoonaa ihmistä 192 eri maassa. Kymmenen vuotta sitten kukaan ei olisi voinut arvata omien asuintilojen olevan käypää markkinatavaraa silloin, kun niitä ei itse käytä.

  Teknologian kehitys ja jakamistalouden yleistyminen yhdessä mahdollistavat ihmisten välisen asioinnin helpommin. Jakamisen prosessin tavat on helpottunut tuntemattomien ihmisten välillä, kun kaupan kävijöiden luotettavuus voidaan todentaa helpommin netin avulla. Lisäksi internet on tarjonnut mahdollisuuden maksaa eri palveluita kätevämmin. Jakamistalouden tuomat arvot sekä yksilöiden omat tavat kuluttaa ovat lähiaikoina myös tulleet trendikkääksi. Tästä on hyötynyt suuresti mm. ravintola- sekä lentoalat.

  Jakamistalouden varjopuolelta löytyy myös hyödykkeisiin liittyvät ongelmat, muun muassa niiden käyttöikä. Jakamistalouden ideaan liittyy vahvasti hyödykkeiden pitkäaikainen ja intensiivinen käyttö. Nykyaikaiset kulutushyödykkeet on valmistettu yleensä ajatellen yhtä käyttäjää, joten niiden käyttöikä kulutuksessa ei välttämättä ole kovinkaan pitkä. Tämän takia olisi tärkeää, että tuotteita pystyttäisiin muokata eri käyttäjien tarpeiden mukaan.

  Jakamistalous suomessa

  Tällä hetkellä suomessa on yli 30.000 erilaista palveluntarjoajaa. Näihin sisältyy henkilöt jotka esimerkiksi vuokraavat asuntoaan, kuljettavat ruokaa tai tarjoavat jakamistalouden kautta rahoituspalveluita. Suomessa suurimpina osa-alueina toimii kotitalouden- sekä pientyön alat ja tästä seuraavana joukkorahoitukset. Suomessa näille aloille riittääkin helposti eniten asiakkaita. Esimerkkinä ruuan kotiinkuljetus yritykset Foodora ja Wolt arvioivat molemmat kuljettavansa jo 1000 annosta ruokaa ravintoloista ihmisille päivittäin.

  Omistamisesta on tullut jakamistalouden myötä enemmän sosiaalista. Yksi jakamistalouden puhtaista muodoista on se, että ihmiset myyvät ja ostavat toisiltaan hyödykkeitä. Suomessa toimii tällä hetkellä kaksi suurta alustaa tavaroiden ostamiseen ja myymiseen netissä, Tori.fi sekä Huuto.net. Tuotteita voidaan ilmoittaa myyntiin helposti ja ilmaiseksi. Näiden lisäksi erilaiset kirppisryhmät Facebookissa ovat yleistyneet kauppapaikkoina ja mahdollistanut tavaroiden myymisen vielä helpommin ja nopeammin.

  Työllistyminen on myös muuttunu jakamistalouden myötä. Nykyään ihmiset ovat alkaneet tämän yleistyessä kehittämään sovelluksia nimenomaan työllistymisen ympärille. Suomalaisen Treamer-sovelluksen kautta välitetään nykyään keikkatyötä helposti. Kehitys työmarkkinoilla jatkuu ennusteiden mukaan huimana ja freelancer-ala tulee työllistämään yhä enemmän ihmisiä. Freelancerina työskenteleminen on mahdollista monella tavalla, mutta jakamistalouden myötä palvelut tarjoavat siihen monia uusia muotoja.

  LogOn ja jakamistalous yhdistävät tekijät

   

  LogOn tarjoaa työllistämis- ja koulutusmahdollisuuksia vaikeammin työllistyville hyödyntäen jakamistaloutta toiminnassaan.

  Nopea kasvu jakaa mielipiteitä

  Jakamistalous on suuressa nousussa positiivisessa mielessä. Teknologian kehittyessä jakamistalous yleistyy ja kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa. Kuitenkin jakamistalous aiheuttaa yrityskentässä mielipiteitä vahvasti puolesta ja vastaan. Yritysten mukaan jakamistalouden suurimpina ongelmina nähdään kilpailun vääristyminen ja toisaalta taas jakamistalouden toimijat tuskailevat markkinoille pääsyn esteistä.

  Lainsäädännöllisesti katsoen jakamistalous on muodostunut haasteelliseksi, kun kyse on yksityisten kuluttajien välisestä jakamisesta. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii maailmalla laajasti suosittu Uber-kuskipalvelu, mikä on jatkuvasti aiheuttanut globaalisti ongelmia taksipalveluille. Uberin on katsottu vähentävän jo toimivien taksikuskien ansioita liikaa, minkä takia euroopassa Uber onkin jo kielletty useammassa maassa.

  Jakamistalous luo myös ristiriitaa. Siinä missä tämä tuo mukanaan mahdollisuuden talouskasvulle, uusille työpaikoille ja resurssitehokkuudelle, se tuo mukanaan myös haasteita verotukselle, eri sääntelyille sekä tasapuoliselle kilpailulle. Jakamistaloudella tulee olemaan yhä enemmän vaikutusta työelämään ja työnteon tapojen muuttumiseen sekä resurssien toimivuuteen. Työtä tullaan tulevaisuudessa tekemään yhä enemmän yrittäjämäisesti ja erilaisina toimeksiantoina perinteisen työsuhteen rinnalla.

  jakamistalous eli sharing economy

  Jakamistalouden edut

  Jakamistalouden ehdottomasti paras etu on mittavat kustannussäästöt. Lainatessa tai vuokratessa tuotteen tai jonkin palvelun, siihen laitettu investointi on huomattavasti pienempi kuin uutta ostaessa. Jakamistalouden yleistyessä erilaiset applikaatiot ovat mahdollistaneet ihmisille tapoja hankkia uusia vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Lisäksi yritykset, jotka toimivat alalla haluavat hillitä uusien tuotteiden ostamista käyttäen voimassa olevia resursseja.

  Rahan sekä luonnon säästyminen kuuluvat vahvasti jakamistalouteen. Tämän mukana tulee sosiaalisten verkostojen kehittyminen. Kun tavaran omistajuus jakaantuu tai on väliaikaista, siihen sijoitettava summa on luonnollisesti alhaisempi kuin silloin, jos sen omistaisi kokonaan. Jakamistaloudella on positiivisia ympäristövaikutuksia, kun tuotteet kierrätetään eteenpäin tai korjataan uuden ostamisen sijasta. Jakamistalous on ollut positiivisessa valossa ja tuonut maailmaan lukuisia uusia mahdollisuuksia.

  Erilaisten palveluiden loistava saatavuus kuuluvat myös jakamistalouden etuihin. Tuotteiden jakaminen sekä resurssien määrän kasvaminen on nostattanut valinnanvapautta. Tärkeää on kuitenkin, että tätä prosessia tukee myös muu yhteiskunta. eikä yritä jarruttaa sen kehittymistä. Jakamistaloudessa on kyse käytössä olevien resurssien hyödyntämisestä niin, että käyttö olisi mahdollisimman suurta ja mahdollisesti siitä olisi jotain taloudellista hyötyä.

   

  Jakamistalouden haitat

  Jakamistalous on vieläkin haaste maaseuduilla vähäisen kysynnän takia. Niukemman väestön vuoksi riskinä on, ettei uudenlaista toimintaa uskalleta aloittaa eikä uudenlaisia palveluja käyttää. Jakamistalouden hyödyt jäävät täten saavuttamatta. Talouden kehittymistä tulisi ohjaamaan siten, että kaikki osapuolet tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa monipuolisiin palveluihin.

  Jakamistalous tulevaisuudessa

  Vaikka jakamistalous nähdään vielä uhkana monilla perinteisillä aloilla, tuo se kuitenkin valtavan määrän potentiaalisia uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Jakamistalouden parissa toimivien yritysten on myös helppo kansainvälistyä, koska ne eivät vaadi raskasta ja kallista logistiikkaa. Tärkeää olisikin, että yritykset miettisivät miten he pääsisivät mukaan tähän jatkuvasti kasvavaan markkinaan.

  Yhteiskunnan jatkuvasti kehittyessä, tullaan uusia talouden muotoja suosimaan entisestään. Tulevaisuudessa jakamistalous tulee olemaan merkittävä osa ihmisten arkea, niin maailmalla kuin meillä Suomessakin. Kun aikanaan jakamistaloutta varjostavia ongelmia saadaan korjattua, varmaa on se, että jakamistalouden kehitys tuo tulevaisuuden markkinoille uusia ja mielenkiintoisia ratkaisuja.

  LogOn Finland onkin tähän lähtenyt hakemaan ratkaisuja erilaisilla palveluilla, minkä avulla saadaan ihmisiä helpommin mukaan työelämään. LogOn hyödyntää jakamistaloutta tuottamalla yksilöllisiä työn sekä koulutuksen yhdistäviä palveluita, millä autetaan vaikeammin työllistyvien mahdollisuuksia päästä sujuvammin mukaan työelämään.

  LogOn opiskelijat varaston työtehtävissä

  Meidän tehtävämme on auttaa vaikeammin työllistyvien mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään ja kouluttautua ammattiin. Jos haluat olla mukana yhteiskunnallisesti tärkeässä toiminnassa kanssamme, ota yhteyttä!

  SINUA SAATTAA KIINNOSTAA MYÖS

  Vieritä ylös