Liikuntarajoitteisten työllistyminen

Liikuntarajoitteisten työllistyminen

Liikuntarajoitteisten työllistyminen Suomessa on parantunut jatkuvasti, mutta kehitettävää on vielä reilusti. Vuoden 2020 jälkeen on arvioitu, että joka viides EU-kansalaisista kärsii jonkinlaisesta vammasta. Liikuntarajoitteisten taloudellisen aseman parantaminen on ollut EU:n ja sen jäsenmaiden yksi tärkeimmistä päämääristä. Tätä tukee tammikuussa 2011 voimaan astunut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (UNCRPD). Euroopan unionin jokainen maa on mukana tässä sopimuksessa. …

Liikuntarajoitteisten työllistyminen Lue lisää »